Boldogabb Magyarországért!
ÚJ MAGYAR FRONT MOZGALOM PÁRTIntézkedési terv

A Szent Korona tan újrafelfedezése

Magyarország évezredes gyökerekkel rendelkezik, melynek most is fellelhető bizonyítéka, tanúja, ha úgy tetszik államalkotó ereje a Szent Korona, ami bizonyítja a magyarság keresztényhitét, nemzetben való gondolkodását, emberi méltóságát, felebaráti szeretetét és az Európában felépített hazáját. Korona sok van, de Szent Korona csak egy van a világon! A Magyaroké! A Szent Korona képviseli a szuverenitást, a „korlátlan teljhatalmat” és minden törvény, jog és kötelezettség belőle származik! Övé minden tulajdonjog! Ez a szellemiség és lélekerő az, ami összetartja és összetarthatja a magyar nemzetet. Az elmúlt több, mint ezer év történelme is ezt bizonyítja. Háborúk, belső konfliktusok romboló hatásainak ellenére a magyar lélek mindig újjáépítette önmagát és az országot. Mindezt a tudást el kellene mélyíteni a ma emberében is, hogy érezze, vannak gyökerei! Más nemzetek büszkék még a néhány évtizedes történelmükre is, mi pedig nem vagyunk tudatában a több ezer éves múltunknak. Őseink minden olyan törvényt, jogot, kötelezettséget — amely biztosítja az ország jólétét, függetlenségét és a következő nemzedék életfeltételeit — a Szent Koronához kötötték, ezáltal örök érvényű és hatálytalaníthatatlan. A Szent Korona Tan mindig a túlélésünk záloga volt és ma is az!

Történelmi alkotmány

Helyre kell állítanunk a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát, ezért kezdeményezzük az alkotmányozó nemzetgyűlés létrejöttét! Megalkotjuk a semmisségi törvényt a korrupció megszüntetése, a valódi elszámoltatás és az elcsalt közpénzmilliárdok visszaszerzésének eszközeként. Továbbá ez a törvény szolgálná a közerkölcsbe ütköző szerződések, pályázatok, közbeszerzések és egyéb állami, polgári ügyletek felülvizsgálatát, illetve felbontását.

Hiteles, történelemhű oktatás

A nemzeti öntudat kifejlődésében az oktatásnak van a legmeghatározóbb szerepe. Azonban a fiatalok hogyan legyenek büszkék az elődjeikre, ha még ma is az elferdített, megmásított történelmet tanítják elavult vagy koholt elméletekben hemzsegő tankönyvekből?

Az oktatási rendszer újragondolása

Súlyos probléma, hogy a gyermekek az általános iskolában túlterheltek, rengeteg információt próbálnak a fejükbe plántálni ahelyett, hogy az életre készítenék fel őket és a sajátos, egyéni képességeket fejlesztenék. Óriási hiba és probléma, hogy az óvodákban, iskolákban nem helyeznek hangsúlyt a tehetség felismerésére, annak kibontására. Ehelyett az a cél, hogy a diák a tananyagot megtanulja, az iskolában jól teljesítsen, az elvárásoknak megfeleljen. Ennek azaz eredménye, hogy a gyermek alulteljesít, pedig ettől még lehet valamiben komoly tehetség, azonban ez sosem fog kiderülni, mert a tanulmányi eredménye miatt a tanár beskatulyázza a gyenge képességű diákok közé a közösség pedig kiveti magából. A folyamatos teljesítmény-orientáltság kudarcélménnyel párosul, hiszen a gyermek nem tudja élvezni a tudás megszerzését. Az oktatás másik hibája, hogy az általános iskolában indokolatlanul bonyolult, eltúlzott a tananyag tartalma és mennyisége. Nem ad lehetőséget a tanárnak arra, hogy valóban tanítson, a diákoknak lehetőségük sincs megérteni a tanulnivalókat. A folyamatos száménkérés pedig nem az értő tanulást támogatja, aminek az az eredménye, hogy az elemi iskola elvégzését követően a diákok funkcionálisan analfabéták. Legfőképp az a tudás hiányzik, ami az életre készíti fel a gyermekeket. Gyorsan, rövid idő alatt sok információ! Miért? Az általános iskola hova siet? Miről maradnak le a gyermekek, főleg az alsótagozatban? Az oktatáspolitikának ezekre a kérdésekre választ kell adnia! Az ÚMF választ fog adni azzal, hogy megváltoztatja az alaptantervet, melynek részévé teszi többek között a rovásírást is.

Mindezek megreformálásának érdekében az oktatási rendszert az alapoktól kell újraépíteni. Az ÚMF újraépíti!

A "faék" politikája

A bonyolult eljárások, törvények átláthatatlanok és számos kiskaput nyitnak meg azáltal, hogy mindenki a saját maga nézőpontjából tudja értelmezni, magyarázni a jog intézményét. Törekednünk kell a letisztultságra, hiszen az élet olyan egyszerű, mint a faék.

ÁFA-csökkentés

Az ÁFA napjainkban egy termékadóra hasonlít, nem pedig általános forgalmi adóra. Jelenleg egy terméken belül is más ÁFA-kulcsot alkalmaznak, mely követhetetlenné, igazságtalanná és indokolatlanul bonyolulttá teszik az adózást. Itt az ideje az ÁFA mértékének jelentős csökkentésére. Az ÚMF az Általános Forgalmi Adót 2019 januárjától 19%-ra csökkenti! Élelmiszerek esetén kizárólag a friss, adalék-, illetve vegyszermentes, úgynevezett „egészséges” élelmiszerekre egységesen 5% ÁFA-t irányzunk elő. Gyermekneveléssel összefüggő termékek esetében az ÁFA-mértékét szintén 5%-ban tartjuk helyesnek. A fosszilis tüzelőanyagok esetében is 5% az ÁFA.

Az ÁFA-visszaigénylést megszüntetjük!

Deviza-hitelek

A deviza-hitelek rabláncként kötik gúzsba a magyar embereket, családokat. Egy megtörtént példa: tisztességes, magyar család 3 millió forint hitelre visszafizetett már 12 milliót és még az elszámolás szerint tartoznak 8 millióval. Összesen tehát a becsületesen dolgozó magyar embertől 3 millió forint hitelre 20 millió forintot követel a bank (kamat, banki jutalék, árfolyamkülönbözet, stb. címeken). Ez a legaljasabb uzsorahitel törvényes keretek között. Sajnos, a legtöbb esetben a devizahitelek mögött nem is volt valódi devizafedezet, mert csak a forintot számolták át az aktuális árfolyammal.

Ezt a köztörvényes pénzügyi bűnözést végérvényesen lezárjuk a semmisségi törvény eszközével.

A pénzügy egyéb területein is vannak megoldásra váró feladatok. A forintalapú hitelek során nehéz helyzetbe került családok segítése kamatmentes hitelkiváltással. Az ÚMF kormányra kerülése esetén korlátlan időre szóló ingatlan-árverezési tilalmat rendel el a teljes magyar ingatlan-hitelállomány átvizsgálásának idejére, amely magában foglalja a kilakoltatási moratóriumot is.

Magyar bank létrehozása

Önálló Magyar Polgári BANK létrehozása! Célja lesz a nép és a gazdasági szereplők számára kamatmentes hitelek biztosítása. A magyar tulajdonú vállalkozásokba „állami befektetés alapú” tőke kihelyezése. A bankjegykibocsátás jogának visszaszerzése! Ha szükséges, párhuzamos pénzeszköz bevezetése országhatáron belüli teljes kiterjesztéssel. Ebben az esetben az új bankjeggyel az állami szolgáltatókhoz köthető rezsiköltségeket is ki lehet majd egyenlíteni.

Trianon

A gyalázatos trianoni szerződéssel a magyarok számos érték mellett elveszítették még a gazdasági vagyonuk több, mint felét! Ezért a számlát ideje benyújtani! Ezt, eddig egyik kormány sem tette meg, sőt meg sem említi sosem, ami felér egy folytonos hazaárulással. A revízió egyik eleme a magyar, illegitim államadósság felülvizsgálata és a nem beruházásokhoz kötött adósságunk végleges törlése! (Jelentős mértékben ez a program is hozzájárul majd az összes ÚMF intézkedési terv fedezetéhez!) A revízió másik eleme az elveszített magyar területek teljes autonómiájának támogatása.

Bérbomba

A jelenlegi bérek nettó értékének jelentős megemelésére van szükség (szupernettó).

A jelenlegi minimálbéren foglalkoztatott munkavállalók nettó bérét sújtó három adóból kettőt megszüntetünk: SZJA 15%, egészségbiztosítási járulék 8,5%. Csak a nyugdíjjárulék (10%) terheli majd a dolgozó nettó bérét 300 ezer forintig.

Nettó 300 000 forint jövedelemig a nettó bér összegének legfeljebb 100%-ának megfelelő nagyságú Cafetériát adómentesen adhat a munkáltató. 300 ezer forint nettó jövedelem felett pedig a nettó bér maximum 50%-ának megfelelő nagyságú Cafetériát adhat adómentesen a munkáltató.

Minisztériumok újraszervezése

Önálló szakminisztériumok visszaállítása! (Például: Pénzügyi és Gazdasági minisztérium, Oktatási, Kulturális és Művelődési minisztérium, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi minisztérium, Egészségügyi minisztérium, Népjóléti és Családügyi minisztérium, Belügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Honvédelmi minisztérium, stb.) Államtitkárok és helyetteseik számát radikálisan csökkentjük, a miniszteri biztosok intézményét felülvizsgáljuk!

Visszahívhatóság

Választási törvény módosítása! A parlamenti az önkormányzati és az európai uniós képviselő státusz szabad mandátumának megszüntetése, azaz képviselői visszahívhatóság megteremtése a kötött mandátum létrehozásával. Felső- és Alsóházi rendszer visszaállítása, kiépítése.

Törvényreform

Trafik törvény törlése (nemzeti dohányboltok és a kizárólagos dohányellátó rendszer megszüntetése). Számos koncessziós törvények módosítása, megszüntetése! (Például: Szerencsejáték törvény módosítása, médiatörvény finomhangolása, stb....)

Becsületes magyar

Ha a magyar vállalkozókra gondolunk, akkor - a szemléletváltásunknak köszönhetően - először a becsületességet tételezzük fel. Már többször bebizonyosodott, hogy ha a vállalkozó emberek élete adózás szempontból könnyebbé válik és becsületesen is lehet tisztességes jövedelemhez jutni, akkor nem fogják átlépni a törvényi határokat. Teremtsük meg ennek a jogi és adózási környezetét! Nincs szükség az erőpolitizálásra! Csökkentjük az adó- és járulék terheket, valamint megszüntetjük az online kasszákat! (A jövedéki termékek értékesítése esetén marad az online kassza, azzal a változtatással, hogy a szükséges adatforgalmi szolgáltatást kizárólag állami tulajdonú non-profit vállalkozás végezheti.)

Adóreform

Adónemek törlése és adómértékek csökkentése! Például: Megszüntetjük a kötelező kamarai regisztrációs díjat! Megszüntetjük a reklámadót és az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat! Továbbá megszüntetjük az osztalékadót és a banki tranzakciós adót is! Valamint megszüntetjük a baleseti adót, helyette bevezetjük a minden úthálózatra kiterjedő általános útdíjat, amellyel az összes jelenleg fizető utat, autópályát is egységesen használni lehet!

Földreform

A földtulajdonosok alanyi jogon történő földalapú támogatásainak megvonása! Helyette kizárólag csak az a tulajdonos juthat támogatáshoz, aki saját maga vagy az általa alapított vállalkozás műveli a földet. Bérbe adott földre sem igényelhet a tulajdonos földalapú támogatást, ezekben az esetekben is a földet hasznosító gazdálkodó kaphatja csak meg a földalapú támogatást. Sőt! A földet bérbeadó tulajdonosnak a föld bérbeadásából keletkezett jövedelmét plusz 50% büntetőadóval sújtjuk. A földek bérleti díját pedig törvényben határozzuk meg. Cél, hogy az értékteremtő gazdálkodást, termelést támogassuk és ne a semmittevő, spekulatív földtulajdonosokat, földesurakat.

Magyar szellemi értékek képviselete "magyar agy"

A magyar ember sokszor felteheti magának azt a kérdést, hogy a lelkes feltalálók és kutatók ötletei legtöbbször miért külföldön válnak értékké? A világ másik részén sikereket és profitot teremtenek a magyar találmányok, itthon pedig – különböző érdekek miatt – elhallgatják, nem támogatják és olykor még üldözik is! A legtöbb esetben alapjaiban változtatná meg egy-egy magyar szabadalom a hazai gazdaság sikerét. Az ÚMF kiáll és támogat minden hasznosítható „magyar” ötletet, szabadalmat és találmányt!

Gazdaság

A gazdasági rendszerváltás Magyarországon a piaci liberalizációra, a privatizációra és a külföldi tőke szerepvállalására tagozódott.

A gyors, szinte azonnali, feltétel nélküli liberalizáció, a piacok teljes megnyitásának komoly veszélyei beigazolódtak, az egyes ágazatok válságba kerülésével (mezőgazdaság, élelmiszeripar). Tömeges csődök alakultak ki szinte minden ágazatban, e miatt a foglalkoztatás drasztikusan csökkent. A társadalmi kohéziót rontotta a liberalizációval együtt felgyorsult és polarizált vagyonosodás, a középréteg fokozatos és napjainkban is tartó lecsúszása.

Tönkre mentek, megszűntek szakmakultúrák, magasan kvalifikált szakemberek (informatikusok, mérnökök, orvosok és szakápolók, szakmunkások) hagyták el az országot. Természetellenes módon megnőtt a kényszerjellegű önfoglalkoztató vállalkozások száma. Az alacsony bérek és a rendkívül magas adózási terhek nehezítik a gazdaság fejlődését. A jelenleg „többnyire” spekulatív gazdaságot az ÚMF „kizárólag” értékteremtő gazdasággá kívánja alakítani! Feldolgozó iparágakat állítunk vissza, ami a termelő szektor növekedéséhez vezet, és amellyel az alacsonyan képzett munkaerőt 100%-ban foglalkoztatni kívánjuk.

Az ÚMF továbbra is támogatja a közmunkaprogramot, kizárólag értékteremtő munkavégzéssel.

Egészségügy

Elvándorolnak az orvosaink és az ápoló személyzet, mivel külföldön 5-10-szer többet keresnek, továbbá itthon még a munkakörülményeik sem a legkiemelkedőbbek. Az egészségügyben dolgozók megbecsülése nem létezik.

Ha megbetegszünk, várólistára kerülünk (ha túléljük, talán megvizsgálnak bennünket). Ha megvan a diagnózis, mehetünk a gyógyszertárba és elkölthetjük a gyalázatosan kevés fizetésünket gyógyszerre, amely egyre drágább. Az egészségügyi szolgáltatások során kivezetjük, majd teljesen megszüntetjük a várólistákat!

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségét javítjuk! A paraszolvenciát elítéljük! A magyar egészségügy helyzetét kizárólag csak pénzzel és szemléletváltással lehet helyreállítani! Az ÚMF a jelenleg egészségügyre fordított pénzmennyiség többszörösét fogja fordítani 2018 júliusától. Az ezt követő években pedig folyamatosan növelni fogjuk az egészségügyre fordított finanszírozási összeget! A rehabilitációs ellátást felülvizsgáljuk, az ezzel kapcsolatos eljárásokat újragondoljuk. Elfogadottabbá tesszük és támogatni fogjuk az alternatív, illetve népi gyógyászati módszereket!

Szerzői-jogi reform

Szerzői és jogvédelmi törvények teljes reformja! Párhuzamos jogdíjkövetelést kezelő hatóságok felülvizsgálata. Piaci és szolgáltatási alapokon működő jogkezelő szervek létrehozása. Üres adathordozók esetében megszüntetjük a szerzői díjak megfizetését. A 100 négyzetméteresnél kisebb üzlethelyiségek esetén töröljük a szerzői díjak megfizetésének kötelezettségét.

A "nemzeti" szó védelme

A nemzeti szó visszavonása a közintézmények és hatóságok megnevezéseiből kivétellel! (Helyette a MAGYAR szó használatának beillesztése, visszaállítása.)

Intézményi bérplafon

Közpénzből működő intézmények esetén bevezetjük a valódi bérplafont! A miniszterelnök bére és juttatásai a maximum, felső határ.

Nyugdíjreform

A jelenlegi öregségi nyugdíj legkisebb összege gyalázatos és szégyenteljes! A nyugdíjak általános emelése és az értékkülönbségek szűkítése elengedhetetlen! Bevezetjük a felnevelt gyermekek számától függő, sávos alapnyugdíjat!

A közszférában, valamint más, az állami költségvetésből fizetett munkakörök után járó nyugdíjak nem lehetnek több, mint a mindenkori öregségi nyugdíj ötszöröse! Az így felszabaduló nyugdíjakat a mindenkori öregségi nyugdíjak emelésére, felzárkózására kell fordítani. Közszolgáltatások ingyenessé tétele az öregségi nyugdíjkorhatárt elérők számára.

Önálló határőrség felállítása

A határvédelem önálló és külön feladat, amit külön szervezetként kell felépíteni és a honvédelem szerves részeként kell tekinteni. A rendőrségi és a katasztrófavédelmi feladatokat pedig határozott irányvonalak mentén kell meghatározni. A katasztrófát pedig nem védjük, hanem hárítjuk! Ezért az ÚMF javasolni fogja az intézmény átnevezését. A „Katasztrófavédelem” helyett ajánljuk a „katasztrófaelhárítás” megnevezést!

Felülvizsgáljuk a jelenlegi Katasztrófavédelem hatósági körét. Például visszaállítjuk a kéményseprés önállóságát.

Választási motiváció

Legalább egyszer álljunk a talpunkra! Takarítsuk el ezt az évtizedek óta tartó, talpnyaló, politikai dogmát! Ne legyünk keményen dolgozó vesztesek! A megosztott hatalomgyakorlás a jövő kulcsa. A nép teljes egésze döntsön és ne csak a párthívők! Kontroll nélkül nincs jövő! Ne legyünk tehát alattvalók és ne legyünk gyávák!

A mai korban még mindig a félelem és a gyűlölet irányít. A gyűlöletkampány és a besúgórendszer csúcson jár. Akinek önálló véleménye van, az elveszítheti a munkáját vagy már meg sem kapja azt. Ha egy vállalkozás nem hódol be a pártállami rendszernek, akkor elfogynak a megrendelések, kimerülnek a pályázati keretek és megszaporodnak az ellenőrzések. Mindez azért, mert a hatalom "törődik" az emberekkel.

Törődjünk mi is a hatalommal! Merjünk élni a választási jogunkkal!

Törekvéseink mit sem érnek, ha a választópolgárok érdektelenek a választásokkal kapcsolatban. A mai politikai kultúra elvette a magyar emberek többségének a kedvét és a bizalmát, hogy a közélettel és a politikával foglalkozzanak. A választások alkalmával az inaktív állampolgárok száma kb. 4 millió ember.

Az emberek úgy vannak vele, hogy a politika mocskos dolog és ha lehet, akkor távol kell maradni tőle. Igen ám, csakhogy minden olyan területen, amit nem művelnek, elszaporodik a gaz. Így van ez a közügyekben és a politikában. Ha a nép kivonul a közügyekből, akkor a nyomában azonnal megjelennek a bűnözők. Ez történt és történik a mai napig Magyarországon is, átengedtük a saját sorsunk irányítását a bűnözők kezébe. Mindenki, aki nem megy el szavazni, hallgatólagosan beleegyezik abba, hogy Magyarországot bűnözők vezessék!

Magyarország hosszabbtávú jövőképe érdekében létfontosságú lenne egy közel 100%-os részvételi arány. Ebben az esetben vajon mi lenne az eredmény? Kit, illetve kiket szeretne a parlamentben és a kormányban látni Magyarország népe? Ezért tartjuk rendkívül fontosnak, hogy motiváljuk az embereket a szavazásban való részvételre. Motivációs programunkat 2018-ban hozzuk nyilvánosságra!


"Most perc-emberkék dáridója tart,
De építésre készen a kövünk,
Nagyot végezni mégis mi jövünk.
Nagyot és szépet, emberit s magyart."
(Ady Endre: A perc-emberkék után)

Új Magyar Front
Intézkedési terv
Alapszabály
Alapító nyilatkozat
Kapcsolat
Támogatás
Érdeklődöm
Galéria
Adatvédelem
Események
Kiadványaink
Jelöltjeink
Államadósság 1. rész
Trianon

ÚJ MAGYAR FRONT MOZGALOM PÁRT
6401 KISKUNHALAS, PF.: 401.
+36 (20) 5649 417
www.umfp.hu, www.úmf.hu
info@umfp.hu
Adószám: 18872381-1-03
Bankszámlaszám: 10402568-50526755-84841008 K & H Bank Zrt.
IBAN-szám: HU73 1040 2568 5052 6755 8484 1008
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-115277/2017.
Módosított adatvédelmi nyilatkozat (GDPR) és jogi nyilatkozat

  
Új Magyar Front © 2017