Boldogabb Magyarországért!
ÚJ MAGYAR FRONT MOZGALOM PÁRTMódosított Adatvédelmi Nyilatkozat

(GDRP)

2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében, részben felváltja a hatályos magyar jogszabályokat.

Ennek következtében Magyarországon a természetes személyek személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben elsősorban már nem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény lesz az irányadó, hanem a GDPR. A magyar jogi szabályozás – mindaddig, amíg az érintett jogszabályok módosítása vagy hatályon kívül helyezése nem történik meg –, kizárólag annyiban alkalmazható, amennyiben az a GDPR-ban foglaltakkal összhangban áll, vagy a rendelet által nem szabályozott és nincsen ellentétben annak szabályaival.

Az Új Magyar Front Mozgalom Párt erre tekintettel 2018. május 25-től módosítja az Adatvédelmi Tájékoztatóját, amely a www.úmf.hu honlapon elérhető.

Ez a levél azért érkezett az e-mail címére, mert korábban regisztrált a az Új Magyar Front Mozgalom Párt weboldalán, a Facebook oldalán vagy az ÚMF részére küldött személyes levele alapján történt rögzítésre e-mail címe, illetve tagja az ÚMF-nek.
Amennyiben nem kíván a szolgáltatásunkat tartalmazó és ahhoz hasonló információkat kapni az Új Magyar Front Mozgalom Párttól, akkor kérheti adatainak törlését az info@umfp.hu e-mail címen! Ez esetben elnézését kérjük, hogy levelünkkel zavartuk.Új Magyar Front Mozgalom Párt (ÚMF)
MÓDOSÍTOTT ADATVÉDELMI NYILATKOZATA
(GDPR)

Tisztelt tagtársunk, szimpatizánsaink és támogatóink!Az Új Magyar Front Mozgalom Párt, mint politikai szervezet (ÚMF) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az Ön adatait a GDPR (General Data Protection Regulation) rendelet elvárásainak megfelelően kezelje.

2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében, részben felváltja a hatályos magyar jogszabályokat.

Ennek következtében Magyarországon a természetes személyek személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben elsősorban már nem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény lesz az irányadó, hanem a GDPR. A magyar jogi szabályozás – mindaddig, amíg az érintett jogszabályok módosítása vagy hatályon kívül helyezése nem történik meg –, kizárólag annyiban alkalmazható, amennyiben az a GDPR-ban foglaltakkal összhangban áll, vagy a rendelet által nem szabályozott és nincsen ellentétben annak szabályaival.

Az Új Magyar Front Mozgalom Párt erre tekintettel 2018. május 25-től módosítja az Adatvédelmi Tájékoztatóját, amit az alábbiakban olvashat:

Az Új Magyar Front Mozgalom Párt (továbbiakban: ÚMF) magyar tulajdonban lévő szervezet, amely a magyar politikai élet egyik résztvevője. A közélet szereplőjeként és a politikai tevékenysége alapján adatkezelőnek minősül. Adatkezelési tevékenységét adatrögzítőként végzi.

Az ÚMF elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsa, védje a természetes személyek alapvető jogait, különösen a személyes adataik védelméhez való jogukat.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR) különféle jogokat biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos (érintett, pl. tagok, támogatói tagok, szimpatizánsok) számára. Adatvédelmi nyilatkozatunk segítségével megismerheti, hogy adattulajdonosként milyen jogai vannak, és azokat hogyan gyakorolhatja.

A tárolt adatokat kampány és tájékoztató céllal, illetve tagsági szerződések megkötéséhez, a szolgáltatások teljesítéséhez, igénybevételéhez, valamint a politikai célok megvalósításához, az érintettek tájékoztatásához, valamint jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítéséhez használjuk.

Adatkezelésünk során jellemzően a GDPR által megjelölt adatkezelési jogalapok közül az érintett hozzájárulását, a szerződés teljesítését, jogszabályi kötelezettség teljesítését és egyes esetekben jogos érdekeink érvényesítését alkalmazzuk.

Az Ön személyes adatait harmadik személynek nem adjuk át! Az erre vonatkozó igény felmerülése esetén először Önt kérdezzük meg. Ez alól a hatósági eljárások képeznek kivételt.

Ön bármikor, korlátozás nélkül kérheti, hogy tájékoztassuk az Önre vonatkozó személyes adatokról. Kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, hogy ha kampány, vagy egyéb szolgáltatásra irányuló szerződést köt az adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen a szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását bármely módon megteheti:

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait nem köteles megadni, de ha a kampány, illetve egyéb szolgáltatásokhoz kötött megrendeléshez, vagy szerződés megkötéséhez, illetve tagsági viszony keletkezéséhez nem adja meg a kért adatokat, úgy nem tudunk szerződést kötni, tagsági viszonyt létrehozni vagy szolgáltatást biztosítani Önnel.

Jogi nyilatkozat

Az Új Magyar Front Mozgalom Párt www.úmf.hu oldal megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

Az Új Magyar Front Mozgalom Párt (a továbbiakban: ÚMF) mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon közölt minden információ hiteles és pontos legyen feltöltésének pillanatában. Ennek ellenére, az ÚMF nem vállal szavatosságot az elírásokért, pontatlanságért, hiányosságokért és az egyéb hibákért, továbbá fenntartja a jogot arra, hogy bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre a portálon, illetve az azon közölt információkat részben vagy egészben megváltoztassa, megszüntesse. Az ÚMF fenntartja a jogot a portál karbantartás vagy egyéb ok miatti szüneteltetésére.

Az oldalakon található írások, képek és videók szerzői jogvédelem alatt állnak. Az ÚMF részére a weboldalon vagy email-en keresztül eljuttatott javaslatokat, ötleteket és információkat a szervezet szabadon felhasználhatja.

Az úmf.hu webkiszolgálóira elküldött űrlapokon megadott adatokra vonatkozóan az Új Magyar Front Mozgalom Párt – "Adatvédelmi nyilatkozata" a mérvadó.


Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő

Az adatok kezelője az Új Magyar Front Mozgalom Párt (a továbbiakban: ÚMF, székhelye: 6400 Kiskunhalas, Széchenyi utca 119.).

Adatvédelmi tájékoztató:

Elektronikus levélcímem közlésével hozzájárulok, hogy a közölt személyes adataimat az Új Magyar Front Mozgalom Párt (6400 Kiskunhalas, Széchenyi utca 119.), az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (2) bekezdése a) pontja alapján, további kapcsolattartás, véleménykérés, választási és egyéb tájékoztatás, adománygyűjtés céljából, az adatkezeléshez tett hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezelje.

Az Új Magyar Front Mozgalom Párt elektronikus levél szolgáltatásán keresztül kíván tájékoztatást nyújtani. Az Új Magyar Front Mozgalom Párt ki kívánja zárni a kéretlen leveleket, ezért az elektronikus levél szolgáltatásának igénybevételéhez elektronikus levélcím közlése szükséges. Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy személyes adataim kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhetek az adatkezelőtől.

Az elektronikus levél szolgáltatásról egy a leiratkozas@umfp.hu e-mail címre küldött leiratkozási szándékot megfogalmazó levél küldésével mondhatok le. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolom, tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhatok.

A közölt személyes adatokat az Új Magyar Front Mozgalom Párt nyilvánosságra nem hozza, külföldre és harmadik személynek nem továbbítja. Elektronikus levélcímem közlésével nyilatkozom, hogy elolvastam és elfogadtam az adatkezelési szabályokat.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen.

Az egyes űrlapokon a kötelezően megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele, a Felhasználó azonosítása, az ÚMF és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása, ill. a Felhasználó és az oldal látogatói közötti kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása. Az opcionális adatok kezelésének célja, hogy a Felhasználó önkéntes és határozott döntése alapján ezeket az adatok az ÚMF számára elérhetővé tegye.

A megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használjuk, harmadik személynek adatokat nem adunk át. A megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatok törlését a Felhasználó maga kérheti az elérhetőségeknél megadott címeken.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes, nem nyilvános adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az ÚMF munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik félnek az ÚMF nem ad át.

Az adatok felhasználása

A Felhasználó által megadott adatokat az ÚMF az alábbi célokra használja:
- hírlevelet küld ki az arra feliratkozók számára;
- Az „Érdeklődöm” menüpont kitöltése esetén felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel

Egyebek

Az ÚMF fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Az adatokat minden esetben a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai alapján kezeljük.

Új Magyar Front
Intézkedési terv
Alapszabály
Alapító nyilatkozat
Kapcsolat
Támogatás
Érdeklődöm
Galéria
Adatvédelem
Események
Kiadványaink
Jelöltjeink
Államadósság 1. rész
Trianon

ÚJ MAGYAR FRONT MOZGALOM PÁRT
6401 KISKUNHALAS, PF.: 401.
+36 (20) 5649 417
www.umfp.hu, www.úmf.hu
info@umfp.hu
Adószám: 18872381-1-03
Bankszámlaszám: 10402568-50526755-84841008 K & H Bank Zrt.
IBAN-szám: HU73 1040 2568 5052 6755 8484 1008
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-115277/2017.
Módosított adatvédelmi nyilatkozat (GDPR) és jogi nyilatkozat

  
Új Magyar Front © 2017